04 / Matematika

04.0 Float

(skalar, realne cislo)
příklady skalárních veličin
elektrická kapacita
délka
hmotnost
teplota
čas

04.1 Vector

barva
pozice
rychlost
the speed of something in a given direction

04.2 Pravidlo pravé ruky

axes
prava ruka xyz
otaceni xyz

04.3 Rychlost

V angličtině se někdy nesprávně zaměňují slova speed a velocity
-speed je skalární veličina, zatímco velocity je veličina vektorová,
tj. speed uvádí pouze rychlost, zatímco velocity i směr, kterým se těleso pohybuje.

04.4 Integer

cislo bodu

04.5 String

/obj/matnet/red/