18 / POP Solver

princip prace - postup, jakym se postupne vyhodnocuji nody