05 / Obj Context a Zaklady Hierarchie

05.0 Obj Context

hotkeys: U / enter
xyz vector
lokalni / world transform globalni souradnice
ghost other objects
PIVOT
TRS order    pozor na poradi operaci

05.1 Zaklady Hierarchie

NULL
camera
camera rig
light
merge